Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije

Datumski gledano, ovaj je blagdan povezan s Marijinim rođenjem (08.IX. - Mala Gospa). S obzirom na crkvenu godinu, on je na samom početku liturgijske godine, u prvim danima došašća. Divno je, u pripravi Gospodinovog rođenja, proslaviti bezgrešno začetu njegovu Majku. Crkva ovim danom zahvaljuje Bogu što je, pripravivši sebi u bezgrešnoj Mariji dostojan stan, tako divno odlikovao svoju i našu Majku. Ona je kao njegova majka mogla te u nekom smislu i morala biti oslobođena svakoga pa i istočnoga grijeha. Svi smo mi drugi od tog oslobođeni na dan našega krštenja.
Ovo se slavlje, kao uostalom i čitavo Marijino štovanje, u Crkvi polagano razvijalo. Najprije je Crkva u sukobu s krivovjercima bila pozvana točno odrediti istine vjere - da je utjelovljeni Božji Sin pravi Bog i pravi čovjek, da mu je, nadalje, božanstvom jednaka treća božanska osoba, Duh Sveti. A to je onda osvijetlilo i, 431. godine na efeškom saboru, potvrdilo činjenicu da je Marija, budući je rodila Bogočovjeka, prava Bogorodica.
Ljudi Crkve su promišljali i istraživali, u Svetom Pismu i Predaji, kakvim je ostalim “povlasticama” Bog obdario svoju Majku. U Lukinom se evanđelju (Lk 1,28) čuje pozdrav anđela Gabrijela Mariji riječima: "milosti puna". Budući da je to izjava samog neba, došlo se do uvjerenja da je Marija morala biti tako obdarena već od prvog časa svoga postojanja. Bila je, dakle, oslobođena svake ljage u istom trenutku kad je bila začeta ljubavlju svojih roditelja. Mnogima je takav nauk bio čudan, teško prihvatljiv, jer su mislili da bi Marija bila otkupljena prije nego je došao Otkupitelj. Korak dalje u tom promišljanju je pojašnjenje da je to Bog u Mariji izveo “zbog predviđene smrti svoga Sina”. Tu misao ćemo čuti i u zbornoj molitvi svete mise: "Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. …"Kako se o svemu tome raspravljalo, tako se i u radosti Bogu zahvaljivalo u liturgijskim slavljima.
Od 15. st., kad je taj dan kao blagdan unesen i u Rimski kalendar, još se više širila vjerska istina Marijinog bezgrešnog začeća. Posve se učvrstila kad je papa Pio IX. godine 1854. tu istinu svečano proglasio dogmom.
Imenom. "Ja sam Bezgrešno začeće" Marija se i sama predstavila, prilikom 16. ukazanja u Lourdesu, maloj Bernardici. Bilo je to četiri godine nakon proglašenja dogme, na dan 25.III., što je mjesnom župniku i biskupu uz sve ostalo bilo velikim poticajem da ozbiljno shvate sva lurdska zbivanja te da ukazanja proglase istinitim.

vlč. Stjepan Šprajc