Molitva krunice Blažene Djevice Marije

Molitva krunice nadahnuta je Svetim pismom i prati događaje iz života Isusa Krista. Krunica je prije svega biblijska molitva, jer razmatranje krunice nije ništa drugo doli osnovni izričaj evanđelja, pregled novozavjetne vjere, sažeto evanđelje.
Desetke nam krunice lijepo predočuju pojedinosti iz života Isusa Krista i njegove Majke. U skladnom nas slijedu krunica uvodi u najvažnija otajstva spasenja. Moleći krunicu, udubljujemo se sve više u povijest svoga spasenje, idemo prema Kristu koji je žarište naše vjere.
Na početku krunice redovito molimo ispovijest svoje apostolske vjere. U svakoj desetki, na početku, molimo Gospodnju molitvu Očenaš. Često opetujemo Zdravomariju, divnu nebesku i biblijsku molitvu, jednostavnu ali tako duboku. Nazivamo je nebeskom, jer potječe iz neba. Prve riječi Marija je čula od arkanđela Gabrijela koji ih je izravno donio od Boga Oca. Drugi dio je nadodala Marijina rođakinja Elizabeta, nadahnuta Duhom Svetim. Treći je dio nadahnuo Duh Sveti samoj Crkvi, koja dobro zna što znači živjeti i umirati.
I dok izgovaramo te molitve, obično ukratko promatramo glavna otajstva svoga otkupljenja.
U radosnim otajstvima krunice promatramo Marijin duhovni stav pred Bogom. U tom nam je ona uzor. Ona je sva u stavu primanja, prihvaćanja. Prije svega vidimo ljubav boga Oca koji na zemlju šalje svoga Sina, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. U isto vrijeme vidimo i držanje mlade djevojke Mrije, žene koja se velikodušno stavlja na raspolaganje Bogu za velike stvari: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Marija je začela po Duhu Svetome, nosila je i rodila Isusa, ne za sebe već za druge, za nas. Tu se pokazuje što Bog želi s nama: da nas slabe, male i grešne, pobožanstveni. To si mi ne možemo zaslužiti svojim vlastitim silama. To nam samo Bog može darovati u svojoj beskrajnoj dobroti.
U otajstvima svjetla koja prate Isusov javni život i djelovanje Marijina je duhovna poruka nama: Što god vam Isus rekne, učinit! Time Marija opisuje samu sebe. To je Marijina slika u evanđeljima. Marija je promatrala Boga na djelu i djelovanju, a u svome djelovanju opet promatrala Boga. Tko u Gospodinovoj školi nauči slušati i gledati i učiti, znat će onda to sve bez teškoće prenijeti drugima.
Zatim imamo žalosni niz krunice, gdje se vidi da na Bog sve poklanja po Isusu Kristu, po čijoj smo muci, smrti i križu spašeni. Krunica nas vodi u Maslinski vrt, u Pilatovu sudnicu i na Kalvariju, gdje se božanski Spasitelj žrtvovao za nas i izmirio nebo sa zemljom. Na taj način on dokazuje kako se najveća ljubav iskazuje kad netko položi život za svoje prijatelje. Doista je na Kalvariji, u najtežim mukama, svoj život žrtvovao za sve ljude, i za one koji ga ljube, kao i za one koji ga mrze i progone. Na taj način nam je otvorio vrata raja, dakako, mnogo bolje negoli je bio onaj iz kojeg su ljudi jednoć bili istjerani.
I konačno, slavna krunica nas također vodi Isusovom grobu. Pokazuje na uskrslog Spasitelja, upozorava na njegovo uzašašće u nebo, te pokazuje poslanje i divno djelovanje Duha Svetoga u Crkvi, da bi napokon dovela naše mislima nebo, gdje promatramo okrunjenu Isusovu i našu Majku. U njoj nalazimo jamstvo za svoje vječno spasenje i nebesku nagradu. Na Mariji je Bog pokazao kako visoko cijeni čovjeka i njegovo dostojanstvo, njegovu dušu i tijelo, jer je Mariju i dušom i tijelom uznio u nebesku slavu. Tako čast i dostojanstvo ove izuzetne žene pokazuje i njezinu, ali i našu veličinu. Što je ona već doživjela, vjerujemo da ćemo i mi doživjeti, i da je to i naša budućnost.
Krunica je molitva mira i po plodovima ljubavi koje donosi. Kada je molimo kao istinsku meditativnu molitvu, krunica podupire susret s Kristom u njegovim otajstvima i tako otkriva Kristovo lice u braći, osobito u onima koji najviše trpe.
Sveti Otac nas moli da krunica opet postane molitva obitelji. Molitva s djecom i mladima. Molitva za mir u kući i među narodima. Moćna molitva u kojoj primamo snagu Duha Svetoga. Marija treba pritom biti naša Majka, naša Učiteljica i Voditeljica. Jer ona je Isusa upoznala više nego svi drugi ljudi, ljubila ga i pratila. Ona će pomoći i nama, da se posve s Isusovim životom, pronađemo mir u svome srcu i donesemo ga drugima.

vlč. Damir Ocvirk