Što znamo o Mateju apostolu, tko je bio on?

Matej koji se spominje u evanđelju bio je po zanimanju carinik. Zvao se Levi, a otac mu je bio Alfej. Bio je u službi rimskoga carstva. Obavljajući službu carinika ubirao je porez od svojih sunarodnjaka, a jer je bio u službi okupatora, u očima Židova bio je omražen. Mnogi su obavljajući ovu službu ubirali propisani porez ali i više od toga što su redovito zadržavali za sebe, nepravedno se bogateći, pa zbog toga nisu u narodu bili omiljeni. Židovi su carinike zbog njihove službe ubrajali među grješnike; prezrene i odbačene, ljudima s kojima se ne treba družiti. Carinike su smatrali jednakima lopovima i bludnicama, a nerijetko i gorima. Matej je ubirao porez u gradu Kafarnaumu na obali Genezaretskog jezera. To bijaše prometno mjesto na glavnoj cesti od Jeruzalema u Damask. Jednog dana dok je tuda prolazio Isus sa nekoliko svojih učenika, ugleda Levija gdje sjedi u carinarnici i odmah ga poziva da pođe za njim. Levi se odazivlje pozivu Učitelja, ostavlja carinarnicu i službu carinika. Nakon tog poziva priredio je gozbu u čast Isusovu, te izjavljuje da je spreman nadoknaditi što je nepravedno stekao, da polovicu svoga imanja daje siromasima i ako je koga prevario da mu vraća. Bio je pokornik. Sv. Klement veli o njemu da nije jeo mesa. Levi uzima ime Matej što znači "Božji dar". Od onoga što pouzdano znamo još o sv. Mateju, nalazimo u izvještajima povjesničara Euzebija. On govori da je Matej prije svojega polaska na daleko misijsko putovanje najprije propovijedao Hebrejima (Židovima), kojima je, prije nego što je otišao napisao Evanđelje na njihovu jeziku. Bio je to aramejski jezik kojim su tada govorili Židovi u Palestini. Original Matejeva Evanđelja nije sačuvan, već samo grčki prijevod. Euzebije se u svom izvještaju oslanja na stariju vijest u spisima svećenika Papije koji poistovjećuje apostola Mateja s piscem Matejeva Evanđelja. Matej je pisao svoje Evanđelje za Židove kojima je htio dokazati da je Isus obećani Mesija u kojem se ispunjaju sva starozavjetna proročanstva i obećanja. Kao pisca Evanđelja prikazuju ga s knjigom ili svitkom u ruci, te perom. Matej započinje svoje Evanđelje s rodoslovljem Isusa Krista, pokazujući kako je Isus po tijelu potomak kralja Davida. Zbog toga ga prikazuju s likom anđela u obličju čovjeka. Djevičansko začeće obistinjuje Izaijino proroštvo, rođenje u Betlehemu Mihejino i tako redom. O kasnijem Matejevom putu nema mnogo podataka. Kršćanska nam tradicija prenosi da je propovijedao u Arabiji, u Etiopiji , u Partskoj, u Indiji. Umro je mučeničkom smrću, sjekirom je ubijen na oltaru dok je obavljao svećeničku službu. Od tuda prikaz sv. Mateja sa sjekirom. Od 954. godine relikvije sv. Mateja nalaze se u katedrali u Salermu u Italiji. Kako su onamo dospjele nije poznato. Zbog političke situacije jedno su vrijeme te relikvije bile sakrivene, pa su pomalo pale u zaborav. Ponovo su pronađene oko 1080 god. gdje se nalaze i danas.

vlč. Dubravko Lauš