Sveta Katarina Aleksandrijska

Sveta Katarina (lat. Catharina) je rođena u 3. stoljeću u egipatskom gradu Aleksandriji. Potječe iz ugledne plemićke obitelji, navodno kraljevske krvi, stoga postoji mogućnost da je sveta Katarina bila princeza. Poznata je po iznimnoj ljepoti, učenosti i mudrosti.
Maštovita legenda o životu te nadaleko poznate svetice, govori kako je ona prije svoga krštenja usnula znakoviti san. Vidješe ona Djevicu Mariju gdje drži na rukama dijete Isusa. Djevica zamoli Isusa da uzme Katarinu za svoju službenicu, no dijete okrenu glavu i reče kako nije dovoljno lijepa. Probudivši se, Katarina se poče zapitivati kako bi se svidjela božanskome Djetetu i što joj je činiti. Nije se smirila sve do trenutka svoga krštenja. Tada joj se Krist opet ukaza u snu i uzme je za svoju nebesku zaručnicu. Stavi joj prsten na ruku i probudivši se ona ga nađe na ruci. Nosila je taj prsten do kraja svoga života.
U to je vrijeme Maksim II., koji je carsku krunu dijelio s Konstantinom Velikim i Licinijem, izabrao Aleksandriju za glavni grad svoga dijela carstva. Odlučio je iskorijeniti sve kršćane te je naredio da se pobiju svi koji ne žele žrtvovati poganskim bogovima. Katarina, koja se posvetila propovijedanju kršćanske vjere, odlučila je posjetiti cara i uvjeriti ga u okrutnost njegove odluke. Održala je veličanstven govor. Car je ostao osupnut te je pozvao 50 najučenijih filozofa svoga carstva da pokušaju pobiti njezinu nauku. Katarina je prihvatila izazov i svojom rječitošću i razumnošću obratila filozofe na kršćansku vjeru.
Rasrđeni je car smaknuo filozofe, a Katarinu strpao u mračnu tamnicu želeći je glađu natjerati na pokornost. No, anđeli su joj donosili hranu, a Katarina je čak uspjela obratiti carevu ženu i njezinu pratnju.
U zasljepljenosti i bijesu, car je donio smrtnu presudu za sve kršćane osim Katarine. Zanesen njezinom ljepotom, ponudio je Katarini da mu bude ženom i caricom, no ona da je sa zgražanjem odbila. U krajnjem izljevu očajničkog bijesa, Maksim je naredio da je svežu između četiri kotača optočena oštricama te da se razdere na komade. Dok se presuda izvršavala, snažan plamen s neba je uništio kotače. Tada su Katarini odrubili glavu.
Kao Kristova zaručnica i zaštitnica djevojaka, Katarina je jedan od omiljenih motiva umjetničkog stvaranja renesansnih slikara. Česte su slike “zaruka” sv. Katarine s Kristom.
Osobita je oznaka sv. Katarine kotač s oštricama. Obično nosi krunu na glavi kao znak kraljevskog podrijetla, palminu granu kao simbol pobjede i mač kao oruđe mučeništva. Zbog velike učenosti i mudrosti, slikaju je s knjigom u ruci te je zbog toga i zaštitnica studenata, sveučilišta i filozofa.


vlč. Tomislav Subotičananec